งานบริการ

งานเปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

งานเปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

งานบริการเปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำเป็นไปตามกลไกการเสื่อมสภาพของสารกรองที่ผ่านการใช้งานเป็นระยะเวลานาน
โดยปรกติสารกรองมีอายุการใช้งานประมาณ 1 – 2 ปี ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำและการดูแลรักษา ทางร้านยินดีให้ข้อมูล
กับลูกค้าว่าสารกรองที่ใช้งานอยู่สมควรเปลี่ยนแล้วหรือไม่ ความสงสัยเรามีคำตอบให้อย่างไม่ปิดกั้น และยินดีให้
คำแนะนำในการแก้ปัญหาเบื้องต้น

งานบริการปรับปรุงเครื่องกรองน้ำ

งานบริการปรับปรุงเครื่องกรองน้ำ

ทางร้าน ยินดีให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ รวมทั้งบริการแก้ใข ปรับปรุงเครื่องกรองน้ำ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปรกติ เช่น งานเปลี่ยนหน้าเครื่อง เปลี่ยนวาล์ว เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างที่ผ่านการใช้งานมานาน

งานบริการล้างเมมเบรน

งานบริการล้างเมมเบรน

เมมเบรน เป็นหัวใจสำคัญของเครื่องกรองน้ำระบบรีเวอร์สออสโมซีส การที่เมมเบรนอุดตันจะส่งผลให้น้ำที่ผลิตได้
มีคุณภาพต่ำลง โดยปรกติจะต้องทำการล้างเมมเบรนทุกๆ 3 – 4 เดือน การใช้งานเมมเบรนโดยไม่ได้ทำการล้างจะ
ทำให้เกิดการอุดตันสะสมทำให้ไม่สามารถล้างออกได้ ส่งผลให้ต้องทำการการเปลี่ยนเมมเบรนซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง
ทางร้านยินดีให้บริการตรวจเช็คประสิทธิภาพของเมมเบรนและให้คำปรึกษาเพื่อยืดอายุการใช้งานของเมมเบรน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s