ผลิตภัณท์สารกรอง

สารกรองแอนทราไซท์

สารกรองแอนทราไซท์

สารกรองแอนทราไซท์

คือสารกรองความขุ่น คุณสมบัติเป็นการแปลสภาพของถ่านหินที่ถูกการแปลรูปเป็นเม็ดเล็กๆ เพื่อนำมาใช้ในการดักจับตะกอน ตะกัน ที่ปะปนอยู่กับน้ำทำให้น้ำที่ผ่านการกรองใสขึ้น

สารกรองแมงกานีส

สารกรองแมงกานีส

สารกรองแมงกานีส

เป็นสารกรองที่นิยมใช้กรองแหล่งน้ำบาดาล หรือน้ำที่มีสารละลายจำพวกสนิมเหล็กจำนวนมาก สารกรองแมงกานีสใช้ผสมกับสารกรองแอนทราไซท์ได้ในเครื่องกรองเดียวกัน เพื่อใช้กับแหล่งน้ำที่มีความขุ่นบวกกับแหล่งน้ำที่มีสารละลายจำพวกสนิมเหล็กอยู่ในแหล่งเดีวกัน

สารกรองคาร์บอน

สารกรองคาร์บอน

สารกรองคาร์บอน

คุณสมบัติของสารกรองคาร์บอน เป็นสารกรองที่ใช้สำหรับกรอง คลอรีน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์บางชนิด โดยเป็นการกรองแบบดูดซับ กลิ่น สี รส สารซัลเฟต ยาฆ่าแมลง

สารกรองเรซิน

สารกรองเรซิน

สารกรองเรซิน

คุณสมบัติของสารกรองเรซิน เป็นสารกรองโดยใช้หลักการเปลี่ยนประจุ ( Ion Exchange ) โดยใช้สารกรองเรซินเป็นตัวแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าในน้ำ หรือใช้จับสารละลาย แคลเซียม แมกนีเซียมในน้ำ อันเป็นสาเหตุของความกระด้าง ทำให้น้ำที่ผ่านชั้นสารกรองเรซินปรับสภาพน้ำเป็นน้ำอ่อน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s