ผลิตภัณท์สารเคมีในระบบบำบัดน้ำ

สารเคมีป้องกันตะกรันในระบบอาร์โอ ( Antiscale )

สารเคมีป้องกันตะกรันในระบบอาร์โอ (Antiscale)

สารเคมีป้องกันตะกรันในระบบอาร์โอ (Antiscale)

เป็นสารเคมีที่จำเป็นอย่างยิ่งในระบบผลิตน้ำแบบรีเวอร์สออสโมซีส
เนื่องจากเป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดตะกรันในเมมเบรน
ทำให้อายุการใช้งานของเมมเบรนยาวขึ้น

Poly aluminum chloride ( PAC )

Poly aluminum chloride ( PAC )

Poly aluminum chloride ( PAC )

เป็นสารเคมีที่ใช้ในระบบตกตะกอน เช่น Clarifier system โดยมีคุณสมบัติ
ในการรวมตะกอนที่อยู่ในน้ำให้มีขนาดใหญ่ง่ายต่อการตกตะกอน

Polymer

Polymer

Polymer

เป็นสารเคมีที่ใช้ในระบบตกตะกอนอีกชนิดนึง โดยปรกติจะใช้ร่วมกับ PAC
หรือปูนขาว มีคุณสมบัติในการรวมกลุ่มตะกอนให้มีขนาดใหญ่ มีน้ำหนักมาก
ทำให้น้ำที่ผ่านการตกตะกอน ใส สะอาด

คลอรีน ( Chlorine )

คลอรีน ( Chlorine )

คลอรีน ( Chlorine )

เป็นสารเคมีที่นิยมใช้ในการฆ่าเชื้อโรค และสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ โดยทั่วไป
มักใช้ในระบบน้ำประปา และใช้ในระบบตกตะกอน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s