Home

สินค้าราคาพิเศษ

Water treatment speciallist
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบบำบัดน้ำ
Tel.: 080-608-7484

Water Treatment Specialist

Water Treatment Specialist

สินค้าและบริการที่ทางร้านเปิดบริการมีดังนี้

รับออกแบบติดตั้งระบบบำบัดน้ำ เช่น ระบบผลิตน้ำอ่อน ( Softener System )
ระบบรีเวอร์สออสโมซีส ( Reverse Osmosis System )

รับออกแบบ ติดตั้ง ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน น้ำใช้ในอุตสาหกรรม รีสอร์ท บ้านเรือน

@  รับออกแบบ ติดตั้ง ระบบน้ำดื่มบรรจุขวด

บริการดูแลระบบบำบัดน้ำ เช่น ล้างเมมเบรน เปลี่ยนไส้กรอง เปลี่ยนสารกรอง

@  จำหน่าย สารกรอง ไส้กรอง สารเคมี  ปั้มน้ำ และอุปกรณ์ในระบบผลิตน้ำทุกชนิด

@  ให้คำปรึกษาปัญหา น้ำใช้ น้ำดื่ม ทุกประเภท

@  จำหน่ายเครื่องกรองน้ำดื่มในครัวเรือน

ผลิตภัณท์เครื่องกรองน้ำสำหรับอุตสาหกรรม ผลิตภัณท์เครื่องสูบน้ำ ผลิตภัณท์ระบบผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ผลิตภัณท์ไส้กรอง เครื่องกรองน้ำดื่ม ในครัวเรือน ผลิตภัณท์เครื่องสูบน้ำ ผลิตภัณท์ระบบผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ผลิตภัณท์ไส้กรอง เครื่องกรองน้ำดื่ม ในครัวเรือน
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s